Nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt “Tri ân khách hàng tháng 10” áp dụng tại Kegon Hotel & Restaurant từ ngày 10/10/2020 – 20/10/2020

Kegon / Ưu đãi / Nhiều chương trình khuyến mại đặc biệt “Tri ân khách hàng tháng 10” áp dụng tại Kegon Hotel & Restaurant từ ngày 10/10/2020 – 20/10/2020